Máy đóng sổ sách

Sắp xếp theo
Gáy xoắn lò xo nhựa 6mm (45 tờ )
58.000đ
0
Đã bán: 226
Gáy xoắn lò xo nhựa 8mm (60 tờ)
63.000đ
0
Đã bán: 343
Gáy xoắn lò xo nhựa 10mm ( tờ)
74.000đ
0
Đã bán: 440
Gáy xoắn lò xo nhựa 12mm (120 tờ)
110.000đ
0
Đã bán: 322
Gáy xoắn lò xo nhựa 35mm (  tờ)
160.000đ
0
Đã bán: 203
Gáy xoắn lò xo nhựa 51mm (360 tờ)
205.000đ
0
Đã bán: 398
Gáy xoắn lò xo nhựa 16mm ( tờ)
135.000đ
0
Đã bán: 238
Gáy xoắn lò xo nhựa 28mm (225 tờ)
140.000đ
0
Đã bán: 282
Gáy xoắn lò xo nhựa 32mm (240 tờ)
155.000đ
0
Đã bán: 345
Gáy xoắn lò xo nhựa 20mm (175 tờ)
180.000đ
0
Đã bán: 223
Lò xo sắt xoắn gáy 6.4mm (30 tờ)
96.000đ
0
Đã bán: 240
Lò xo sắt xoắn gáy 7.9mm (45 tờ)
122.000đ
0
Đã bán: 153
Lò xo sắt xoắn gáy 9.5mm
155.000đ
0
Đã bán: 313
Lò xo sắt xoắn gáy 11.1mm (90 tờ)
195.000đ
0
Đã bán: 276
Lò xo sắt xoắn gáy 12.7mm (100 tờ)
223.000đ
0
Đã bán: 352
Lò xo sắt xoắn gáy 14.3mm (120 tờ)
285.000đ
0
Đã bán: 196
Băng dính Simili 2.4cm đỏ
9.000đ
0
Đã bán: 355
Gáy xoắn lò xo nhựa 14mm(100tờ)
160.000đ
0
Đã bán: 239
Máy đóng gáy xoắn nhựa CombBind C20A
Liên hệ
0
Đã bán: 193
Máy đóng gáy xoắn nhựa TATA E-bind
1.950.000đ
0
Đã bán: 123