Bấm ghim - Nhổ ghim

Sắp xếp theo
Ghim cài C82
5.000đ
0
Đã bán: 498
Dập ghim Deli 395 (0 tờ)
480.000đ
0
Đã bán: 669
Đạn ghim KW-trio 23/8 (40 tờ)
15.500đ
0
Đã bán: 371
Đạn ghim KW-trio 23/10 (70 tờ)
17.500đ
0
Đã bán: 213
-16%
Dập ghim xoay chiều Deli 0414
66.000đ
0
Đã bán: 844
Đạn ghim KW-triO 23/15 (120 tờ)
23.000đ
0
Đã bán: 244
Đạn ghim KW-trio 23/17 (140 tờ)
26.000đ
0
Đã bán: 236
Đạn ghim KW-trio 23/20 (170 tờ)
27.500đ
0
Đã bán: 300
Ghim vòng màu 29mm – Deli 0024
16.000đ
0
Đã bán: 372
Nhổ ghim đại KW-triO 05093
95.000đ
0
Đã bán: 265
Nhổ ghim Deli 0232
19.000đ
0
Đã bán: 451
Đạn ghim KW-trio 23/23 (200 tờ)
34.000đ
0
Đã bán: 379
Đạn ghim KW-trio 23/13 (100 tờ)
19.500đ
0
Đã bán: 376
Bấm ghim số 10 Deli 0229
35.000đ
0
Đã bán: 914
Dập ghim Deli 391 (60 tờ)
180.000đ
0
Đã bán: 1242
Bấm ghim số 10 Plus 
36.000đ
0
Đã bán: 1298
Dập ghim Deli 0394 (100 tờ)
380.000đ
0
Đã bán: 670
Ghim cài chữ A 25mm C62
5.000đ
0
Đã bán: 1122
Kim bấm số 10
5.000đ
0
Đã bán: 2096
Ghim cài Double A 25mm
9.000đ
0
Đã bán: 310