0243.796.5566

MENU

Các loại giấy Decal thông dụng

  • Giấy Decal thường được sử dụng để in thông tin sản phẩm, hình ảnh, ap phíc, catalog quảng cáo sản phẩm.
  • Các loại decal thông dụng hay đc ứng dụng như là: Decal ảnh(Gloss), decal mờ, decal thường, decal nhôm,
  • decal da bò, decal tem vỡ,…